– od ponedeljka , 1. 6. 2020 dalje, poteka pouk po urniku, veljavnem pred pandemijo

 – razpored STALNIH učilnic: 

  9.a –A14    9.b – B18,     9.c – A10   (ves čas boste v isti sestavi in v isti učilnici)

 – URNIK –PONEDELJEK   

         9.A         9.B         9.C

  1. TJA       MAT       SLJ
  2. ZGO     GUM      BIO
  3. KEM     BIO        ZGO
  4. GEO    KEM       ŠPO
  5. SLJ      TJA         MAT

 Izbirni predmeti se izvajajo po dogovoru z učiteljem.

– ponovno vzpostavljamo preobuvanje in uporabo garderob, kar pomeni, da vstopate v šolo skozi VHOD 2, skozi jedilnico v garderobo

 – možen vstop v šolo ob 7.05 do 7.25 samo za učence, ki imate preduro ter

  ob 8.00 do 8.15 za učence, ki imate pouk od 1.šolske ure dalje;

 – prevozi (v ločenem obvestilu)

 – še vedno veljajo že znani higienski ukrepi

 

Vse lepo pozdravljamo                                                                        Vodstvo šole