Drage učenke in učenci, spoštovani starši,

Načrtovano je, da šole v skladu z navodili MIZŠ in s priporočili NIJZ, v ponedeljek, 18. maja ponovno odpiramo šolska vrata za učence prvega triletja (1., 2., in 3. razred), teden dni kasneje, 25. maja, pa se jim  pridružijo še učenci devetega razreda. (pozno popoldanska okrožnica MIZŠ z dne 8.5.2020)

Z delnim odprtjem šole  moramo na šoli   pripraviti operativni organizacijski in pedagoški načrt, kot tudi protokol aktivnosti v skladu z navodili NIJZ, ki bo obvezujoč tako za učence, zaposlene kot starše.

Za vse sodelujoče bo to gotovo povsem nova izkušnja in nova odgovornost. Predvsem za učence bo v prvih dneh nujno navajanje in privajanje na povsem nov režim delovanja.  Pouk in življenje na šoli bo potekalo drugače. Po najboljših močeh bomo poskušali zagotoviti predvsem ustrezne higienske pogoje na šoli za omejevanje širjenja okužb.

Tudi v tej zahtevni situaciji računamo na vaše sodelovanje, strpnost, predvsem pa na dosledno spoštovanje novega protokola aktivnosti in  organizacije življenja na šoli.

Verjamemo, da bomo tudi v prihodnje ohranili razumevanje, strpnost in tvorno sodelovanje. Vsak posameznik je s svojim ravnanjem odgovoren za skupni cilj.

V naslednjem tednu vam bomo posredovali konkretnejša navodila in informacije v zvezi  s tem. Starši  boste morali pred prihodom otroka v šolo izpolniti in podpisati izjavo o zdravstvenem stanju otroka (obrazec z napotki vam bomo posredovali). Vprašali vas bomo tudi ali  vaš otrok pride v šolo ali ostaja doma.

Ostanite zdravi.

Lepo vas pozdravljamo                                                                                         Ravnateljica Biserka V. Malnar

8.5.2020