DRAGE DEVETOŠOLKE in DEVETOŠOLCI, SPOŠTOVANI STARŠI

 

V ponedeljek, 25.5.2020, se po daljši odsotnosti veselimo ponovnega srečanja z vami v šolskih prostorih. Seveda bo potrebno upoštevati nekoliko drugačen red, prilagojen higienskim priporočilom strokovnih služb.

Učenci boste razdeljeni v 4 skupine (tako kot ste že razdeljeni v MUS) in boste v teh skupinah ostali ves čas pouka pri vseh predmetih. Vsaki skupini bo dodeljena učilnica, ki bo ves čas pouka vaša, prehajanja iz učilnice v učilnico vsako šolsko uro, torej ne bo. Urnik bo nastavljen na novo. Ponedeljkov urnik vam prilagamo, še za ostale dni, pa vam ga bo razredničarka/razrednik objavila v spletni učilnici.

Vaše učilnice: MUS 1.sk. – A 16,   MUS 2.sk. –A 14,   MUS 3.sk – A 6,   MUS 4.sk. – A 7

V učilnici vam bo dodeljen stalni prostor ( stol z vašim imenom). Med poukom vam maske ne bo potrebno uporabljati, ko pa učilnico zapustite (odhod na WC ali na poti v jedilnico, iz jedilnice…)pa je uporaba obvezna.

Vsako jutro vam bo dežurni hišnik pri VHODU 2/E- prizidek, kjer boste vstopali v stavbo šole (in po stopnišču odšli do učilnice), dodelil masko. Ob odhodu domov pa jo odložite v posodo pri VHODU/IZHODU 2. Preobuvanje ni potrebno.

V šolo boste lahko vstopili ob 8.10 in ne prej. Jutranjega varstva ne bo. Ne prihajajte torej v šolo prezgodaj, učenci vozači pa se pripeljite z 2.vožnjo. (vozni red in navodila najdete na spletni strani)

Zjutraj si ob prihodu v učilnico  temeljito umijete roke z milom, ravno tako pred malico(v učilnici), po malici, pred odhodom na kosilo…O higienskih aktivnostih boste podrobneje  spregovorili še s svojimi razredniki in učitelji. Na voljo so vam tudi informacije in napotki na stenskih infografikah po šoli.  O pravilni uporabi maske se podučite sami in s svojimi starši že doma.(NIJZ obvestila)

Po koncu pouka, oziroma po kosilu, odidete domov  in se ne zadržujete po nepotrebnem okrog šole in drugod.

Potrudite se ravnati v skladu s  higienskimi napotki v čim večji možni meri. Še posebej pomembno je temeljito umivanje rok z milom in ohranjanje medsebojne razdalje vsaj 1,5 m. Vemo, da to ni enostavno, še posebej zdaj, ko se boste srečali s sošolci in sošolkami po daljšem času in si boste želeli marsikaj povedati. Je pa nujno, da to čimprej ponotranjimo in dejansko izvajamo, saj bomo tako najbolje poskrbeli za varnost vsakega posebej in vseh skupaj in zmanjšali možnost tveganja za ponovni izbruh bolezni.

Predvsem pa želimo, da šolsko leto zaključite  čim bolj uspešno. Potrudite se kolikor najbolj lahko, mi pa vam bomo v podporo in pomoč pri doseganju ciljev ob zaključevanju vaše osnovnošolske poti.

Spoštovani starši, glede na zelo povečane obremenitve zaposlenih v šoli v teh razmerah, vas prosimo za razumevanje in strpnost. Ne zmoremo vam vedno takoj odgovoriti.  Vsekakor se bomo tudi v prihodnje trudili, da vas informiramo, kolikor hitro bo možno. Delo v šoli in hkrati na daljavo, se trudimo z obstoječim kadrom in ob hkratni  potrebi po večjem številu učiteljev kot so nam dejansko na voljo, izpeljati kar se da optimalno.

 

Učenke in učenci, veselimo se ponovnega srečanja z vami in vam želimo uspešen povratek v šolske klopi.  

                                                                                Ravnateljica Biserka V. Malnar