Spoštovani starši,

v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Prosimo, da jo obvezno izpolnite in pošljete razredničarki/razredniku otroka po elektronski pošti (scan ali fotografija) najkasneje do četrtka, 14. 5. 2020, starši devetošolcev pa do četrtka, 21. 5. 2020.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine. Dokument vam je na voljo spodaj.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda čimprej, vendar najpozneje do torka, 12. 5. 2020, do 9. ure, starši devetošolcev pa do torka, 19. 5. 2020, do 9. ure, razredničarki /razredniku  otroka na e-poštni naslov sporočite sledeče:

VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI (1., 2., 3. in 9. razred)

V šolo se vključijo le zdravi otroci. Ali se bo vaš otrok vključil v vzgojno-izobraževalno delo v šoli? To boste potrdili tudi s podpisano Izjavo (priložena je spodaj).

JUTRANJE VARSTVO (1. razred)

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo in pod. bivanje v že znanih časovnih okvirih. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v jutranje varstvo in od katere ure dalje.

PODALJŠANO BIVANJE (1., 2. in 3. razred)

Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v podaljšano bivanje in do katere ure.

PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (1., 2., 3. in 9. razred)

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato je za organizacijo prevozov in za zagotavljanja  zaščitnih ukrepov nujen podatek, koliko učencev bo šolski prevoz uporabljalo.

Sporočite, na kakšen način bo vaš otrok prihajal v šolo in iz nje odhajal. Obrazec je tukaj: Prijava za JV, PB.

 

ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način. Podrobnejše informacije vam bo v naslednjih dneh posredovala vodja šolske prehrane.

Na podlagi  pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo, učitelje (ob upoštevanju odsotnosti z dela rizičnih zaposlenih) in uredili številne druge podrobnosti. Vse bomo sproti objavljali na spletni strani.

 

 

TEMELJNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI 

OD 18. 5. 2020 DALJE

Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do največ 15 učencev. Za učence s podružničnih šol, kjer ne bomo mogli zadostiti priporočilom, bo delo potekalo na matični šoli na Igu.

Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.

Interesne dejavnosti se ne bodo izvajale.

Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo (dokument je spodaj).

Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.

Šola v naravi in plavalni tečaj se do nadaljnjega ne izvaja.

Izvedba kolesarskega izpita se prenese na naslednje šolsko leto.

 

Aktualne informacije vam bomo sproti posredovali.  

Hvala za vaše razumevanje in potrpljenje. Šolam so naložene obsežne in odgovorne naloge in to v res kratkem času. Trudimo se po svojih najboljših močeh postaviti šolo v nove organizacijske okvire in srčno upamo, da tudi nas ne izda zdravje.

Lepo vas pozdravljam                                                                  Ravnateljica: Biserka V.Malnar

 

 

Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo

Sklep RSK za pediatrijo