Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

V sredo, 3.6.2020, se bo naša šola z vašo vrnitvijo končno v celoti napolnila. Lepo vas bo videti po dolgem času, pa četudi v nekoliko drugačnih okoliščinah in z izvajanjem določenih ukrepov. Tveganje za prenos okužbe se namreč s povečevanjem števila oseb na določeni lokaciji povečuje. Temu primerno skušajte zaščititi tudi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike. Kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji in z uporabo maske.

O higienskih in drugih preventivnih ukrepih na šoli vas bodo seznanjali razredniki in učitelji, vsak od vas (nas) pa bo poskrbel, da bomo dogovore in pravila spoštovali v dobro vseh nas.  

Pomembno je, da v šolo prihajate samo zdrave učenke in učenci. Ob ponovni vrnitvi v šolo, boste v sredo prinesli vaši razredničarki/razredniku izpolnjeno Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo.

 

V šolo boste vstopali na VHODU 2 (E prizidek). Možen vstop bo od 7.05 do 7.25 samo za učence, ki imate preduro ter ob 8.00 do 8.15 za učence, ki začnete s poukom 1. šolsko uro. Učiteljica/učitelj vas bo čakal v vaši učilnici. V ostalem času vstop v šolo ne bo možen.

SAMO ZA učence vozače iz smeri SARSKO:  v šolo vstopate ob 7.20; na pouk počakate v spodnji avli.

Pouk boste imeli ves čas v isti učilnici, torej ne boste po vsaki uri prehajali iz učilnice v učilnico, kot je bilo v praksi doslej. Tudi malicali boste v svoji učilnici. V odmorih (tudi v glavnem odmoru) učilnice ne boste zapuščali.

6.a – B19,   6.b – A7,   6.c –A13,   6.d- A11

7.a – A3,  7.b- A8,  7.c- A6

8.a – A12    8.b- A16     8.c –A2     

Učenci 7. in 8. razreda boste vsak dan prejeli na VHODU od dežurnega masko, ki jo boste morali uporabljati v času, ko ne boste v učilnici (ko greste na WC, na kosilo, na individualni pouk, v svetovalno službo…). V razredu, med poukom uporaba maske za učence ni obvezujoča. Ob odhodu domov jo boste odložili v namensko posodo pri VHODU/IZHODU.

Preobuvanje: do konca šolskega leta se ne boste preobuvali. V učilnico odidete obuti po stopnišču E prizidka.   

Izbirni predmeti se izvajajo po dogovoru z učitelji.

Kosilo – glede na priporočila NIJZ in na realne prostorske in druge možnosti  šole, ni možno organizirati kosil na način, da ne bo čakanja za učence predmetne stopnje.

Velja sredin urnik:  URNIKI 6., 7., 8. r.

Informacije v zvezi s prevozi imate v ločenem obvestilu. Če je možno, naj vas pripeljejo v šolo starši, tudi v tem primeru bo potrebno upoštevati terminski red vstopanja v šolo. 

Po pouku odidete domov in se ne zadržujete v šoli.

 

Veselimo se srečanja z vami, z željo, da bo zaključni mesec tega tako drugačnega šolskega leta, kar najbolj uspešen.

                                                                Ravnateljica Biserka V. Malnar