Učenci PŠ Iška vas lahko do spletne učilnice dostopate na naslednjih povezavah:

razred povezava na spletno učilnico
1. razred PŠ Iška vas https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=23987
2. razred PŠ Iška vas https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=24000 
3. razred PŠ Iška vas  https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=24008
ISP https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=25182
OPB https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=25167
OPZ – Otroški pevski zbor  https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=31225