Načrtovani tečaj je za prvošolce v obeh terminih odpovedan.