Obvestilo za starše 1., 2. in 3. razreda PŠ Golo

V ČETRTEK 6.5.2021, bomo v športni dvorani na Igu izvedli testiranje za športno – vzgojni karton

Odhod izpred šole Golo ob 8.00 z naročenim avtobusom.

Vrnitev na Golo 12.30, sledi, kosilo, OPB,… po ustaljenem urniku.

Obvezna športna oprema, mali nahrbtnik, kamor bodo otroci spravili šolsko malico, copate in pijačo.

Zapisala vodja PŠ Golo Petra Berlisk