Šolsko leto 2022/23

Koledar dejavnosti in preizkusov na PS je “živ” dokument, ki se vsakodnevno dopolnjuje in posodablja, zato ga redno spremljajte in pregledujte.

 

september 2022 januar 2023 
oktober 2022 februar 2023 
november 2022 marec 2023 
december 2022 april 2023 
  maj 2023 
  junij 2023