Dodatek k zapisniku seje Sveta staršev z dne 9. 6. 2021