Skoči na glavno vsebino

Informacije – ponovno odprtje šole, 15. 2. 2021 – za učence in starše

Spoštovane učenke, učenci, spoštovani starši,                                                                    Ig, 12. 2. 2021

vzgojno-izobraževalno delo se bo za učenke in učence 1., 2. in 3. razreda še naprej izvajalo v homogenih oddelkih (mehurčkih), prav tako bo v oddelkih oz. mehurčkih delo potekalo za učenke in učence 4.‒9. razreda ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV-2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ.

Učenke in učenci uporabljajo svoje maske ves čas, razen ko so v matični učilnici. Učenkam in učencem priporočamo, da imajo s seboj tudi dodatno oblačilo, saj bodo učiteljice in učitelji redno prezračevali učilnice. Prosimo starše, da poskrbite, da bo vaš otrok imel vedno s seboj čiste maske.

Vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole se smejo udeležiti le zdrave učenke in učenci. Izvaja se le obvezni program, jutranje varstvo za učenke in učence 1. razreda in podaljšano bivanje za učenke in učence 1.‒3. razreda.

Šola bo organizirala podaljšano bivanje za učenke in učence 4. in 5. razreda, vendar le za tiste, ki to nujno potrebujejo. V primeru, da bodo združeni v heterogene skupine, je uporaba mask za učenke in učence ter zaposlene obvezna tudi med dejavnostmi tako oblikovane skupine.

Potrebno se je zavedati, da je virus še vedno med nami in da lahko vsako neupoštevanje preventivnih ukrepov povzroči ponovno širjenje bolezni. Tudi v zasebnem življenju upoštevajmo priporočila NIJZ, ki za čas trajanja epidemije odsvetujejo druženje z drugimi osebami izven družine.

Pouk bo torej organiziran v matični učilnici oddelka, pouk v manjših učnih skupinah za učenke/učenke od 4. do 9. razreda se začasno ne bo izvajal.

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se bodo začasno izvajali na daljavo.

Interesne dejavnosti se večinoma ne bodo izvajale.

V športni dvorani se za učenke in učence ne bodo izvajale dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci.

Prihod in odhod

Na vseh vhodih je zvonec. Vstop v šolo nenapovedanim obiskovalcem in staršem ni dovoljen (v izjemnih primerih le v dogovoru z vodstvom šole).

Vozni redi šolskih prevozov (spletna stran šole, zavihek učenci – prevozi) ostajajo večinoma enaki, do spremembe je prišlo pri voznem redu linije 3. Spremenjen je vozni red šolskega kombija z Dobravice (kombi odpelje 2. vožnjo z Dobravice ob 8.00).

Starše prosimo, da sami v čim večji meri poskrbite za varen prihod in odhod otrok iz šole, tako da učenke in učenci prihajajo v šolo peš oziroma jih pripeljete.

Vstop v šolo

Učenke in učenci vstopajo v šolo na vhodu 3 (1., 2. razred in 3. a in b oddelek). Vstop bo mogoč od 6.20 za učenke in učence 1. razreda in od 8.00 za ostale oddelke 1. VIO.

Učenke in učenci 4.‒9. r vstopajo v šolo na vhodu 2 po 7.10 tisti, ki imajo preduro, in po 8.00 tisti, ki začenjajo pouk s 1. uro. Takoj po vstopu se učenke in učenci odpravijo v matično učilnico (garderobnih omaric zaenkrat ne uporabljajo, se ne preobuvajo in oblačila vzamejo s seboj).

Seznam matičnih učilnic:

6. A 6. B 6. C 6. D 7. A 7. B 7. C 7. D 8. A 8. B 8. C 9. A 9. B 9. C
A13 A14 A12 B18 B19 A7 A11 A1 A3 A8 A6 A10 A16 A2

 

Urnik se bo za učence in učenke spremenil zaradi drugačne organizacije dela – spremljajte spletno stran, kjer bodo urniki objavljeni.

Odhod domov

Po pouku učenke in učenci, ki niso v podaljšanem bivanju, takoj (po kosilu, če so prijavljeni) odidejo domov (vozači s prvo možno vožnjo). Zadrževanje v šoli ni dovoljeno.

Učenke in učenci se po skoraj štirih mesecih vračate v šolo, ponovno stopate v interakcijo s sošolci in učitelji. Veselimo se ponovnega druženja, gotovo tudi vi komaj čakate, da se srečate s sošolci in prijatelji, s svojimi učiteljicami in učitelji. Obenem se zavedamo, da morda na začetku ne bo tako enostavno ponovno vzpostaviti učne rutine ob upoštevanju vrste protokolov, ki smo jih vzpostavili na šoli. Zaposleni na šoli vam bomo pomagali, da bo vrnitev v šolske prostore čim lažja in čim bolj uspešna.

Se vidimo.

Biserka Vičič Malnar, ravnateljica,

Andreja A. Babšek in Barbara Flajnik, pomočnici ravnateljice

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost