PONUDBA IN IZBOR IZBIRNIH PREDMETOV – ŠOLSKO LETO 2022/2023

Predstavitev-NIP_2022-23 (4., 5. in 6. razred)

PONUDBA NIP in OIP 2022/2023 (7., 8. in 9. razred)

Navodila za spletno prijavo na predmete


Izbirni predmeti v šolskem letu 2021/2022

  OBVEZNI IZBIRNI PREDMET Učitelj/-ica
1. izb – Filmska vzgoja 1 Barbara Lemež
2. izb – Filmska vzgoja 2 Barbara Lemež
3. izb – Gledališki klub Barbara Simčič
4. izb – Italijanščina I Tjaša Terzić
5. izb – Izbrani šport NOGOMET Stanko Zavec
6. izb – Izbrani šport ODBOJKA Aleksandra Akrap
7. izb – Likovno snovanje I Jožefa Antolič
8. izb – Multimedija Barbara Flajnik
9. izb – Načini prehranjevanja Urška Brvar Rušnjak
10. izb – Nemščina I Branka Potočnik
11. izb – Nemščina II Branka Potočnik
12. izb – Nemščina III Branka Potočnik
13. izb – Organizmi v naravi in umetnem okolju Tanja Crepulja Bićanić
14. izb – Ples Anita Šuc
15. izb – Poskusi v kemiji Mirjam Ortar
16. izb – Računalniška omrežja Edina Gerzć
17. izb – Rastline in človek Tanja Crepulja Bićanić
18. izb – Sodobna priprava hrane Urška Brvar Rušnjak
19. izb – Starinski in družabni plesi Anita Šuc
20. izb – Španščina I Tjaša Terzić
21. izb – Španščina II Tjaša Terzić
22. izb – Španščina III Tjaša Terzić
23. izb – Šport za sprostitev Anita Šuc, Aleksandra Akrap, Dušan Weber, Stanko Zavec
24. izb – Šport za zdravje Aleksandra Akrap, Anita Šuc, Dušan Weber
25. izb – Urejanje besedil Barbara Flajnik