Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu je angleščina.

Neobvezni izbirni predmeti: šport, tehnika, računalništvo, umetnost, drugi tuj jezik nemščina

Obvezni izbirni predmeti: likovno snovanje 1, 2, 3, filmska umetnost, gledališki klub, glasbeni projekt, multimedija, računalniška omrežja, ples, starinski in družabni plesi, šport za sprostitev, šport za zdravje, izbrani šport odbojka, izbrani šport nogomet, italijanščina 2, nemščina 1, 2, 3, španščina 1, 2, načini prehranjevanja, sodobna priprava hrane, poskusi v kemiji, rastline in človek