Dragi učenci in starši!

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca. Ravno zato si devetošolci za to odločitev vzemite dovolj časa in zbirajte čim več informacij, ki vas bodo pripeljale do za vas najboljše odločitve.Vaša izbira in trud, ki ga boste vložili v šolanje, bosta močno vplivala na vaše nadaljnje življenje.Odrasli na svojih delovnih mestih preživljamo velik del vsakdana, zato je pomembno, da nas delo, ki ga opravljamo, veseli.Informacije o poklicih in srednjih šolah bomo zbirali skupaj v šoli, zbirati pa jih morate tudi skupaj s starši, prek pogovorov z njimi, s prijatelji, sorodniki, znanci, razredniki, sošolci. Veliko koristnih informacij in gradiv boste lahko dobili pri svetovalni delavki Damjani Jazbinšek (tel: 01/2802-355) in tudi na spletnih straneh.Učencem in staršem pri odločanju, izbiri in vpisu v srednje šole radi nudimo pomoč.Učencem in učenkam bodo v pomoč tudi tekoče informacije, ki jih lahko redno spremljate na oglasni deski za poklicno orientacijo v naši šoli.Od leta 2013 se v luči varčevanja ne izvaja več testiranje MFBT v osmem razredu s čimer smo izgubili en vir informacij o sposobnostih otroka. Kakorkoli, na šoli načrtujemo poklicno orientacijo tekom celotnega šolanja in skušamo učencem predati potrebne informacije o izobraževalnih programih in poklicih.V kolikor bi želeli poleg svetovanja na šoli še drugo mnenje je za naše področje s strani Zavoda za zaposlovanje pristojna svetovalka ga. Zdenka Borštnik (tel.: 01/2424-287). Starši pokličite in se dogovorite za termin.

Veliko koristnih informacij dobite na spodnjih povezavah:

1. Informacije o poklicih, srednjih šolah…

Na teh spletnih straneh boste verjetno dobili skoraj vse informacije: MIZŠhttp://www.mojaizbira.sihttp://www.dijaski.net/,https://www.mestomladih.si/

Na enem mestu ponujajo preprost in učinkovit dostop do informacij, ki bodo v pomoč učencem pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni in s tem tudi življenjski poti.

2. Srednje šole v Sloveniji

Na tej strani boste našli kontaktne podatke vseh srednjih šol v Sloveniji in izobraževalne programe, ki jih le-te izvajajo. Tu so tudi povezave na spletne strani srednjih šol, kjer boste izvedeli marsikaj o šoli.

http://www.dijaski.net/srednje-sole/seznam-srednjih-sol.html#R7

Prelistajte Srednješolski vpisnik (2022), saj boste v njem našli številne informacije v povezavi z vpisom v SŠ (različni izobraževalni programi; seznam vseh SŠ po regijah; seznam deficitarnih poklicev, kako do štipendije …).

3. Vsi pomembni datumi povezani z vpisom v srednje šole

POMEMBNI DATUMI V POVEZAVI Z VPISOM V SREDNJE ŠOLE 21-22 (objavljeno, 12. 11. 2021)

V primeru, da potrebujete dodatne informacije, sem vam na voljo na tel. 01-2802-355 in/ali na e-naslovu: damjana.jazbinsek1@osig.si.

4. Štipendiranje (objava 21. 1. 2022)

  • Državna štipendija

https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/

  • Zoisova štipendija

https://www.srips-rs.si/stipendije/zois

  • Kadrovske štipendije

https://www.srips-rs.si/stipendije/kadrovske-stipendije

  • Štipendije za deficitarne poklice

https://www.srips-rs.si/stipendije/deficitarne

5. Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje šole

NOVA MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA V PROGRAME SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA, SREDNJEGA STROKOVNEGA IN TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA TER GIMNAZIJ ZA ŠOL. L. 2021/2022 (objava 14. 4. 2021)

OMEJITVE V PRETEKLIH LETIH nov21(objava 12. 11. 2021)

6. Mesto mladih – informacije za osnovnošolce

https://www.mestomladih.si/dijaski-os/

7. Vsa srednješolska dokumentacija – razpis za vpis v srednjo šolo, prijava za vpis

VPIS V SREDNJO ŠOLO IN PRENOS PRIJAVE (objava 8. 4. 2021)

VPIS V SREDNJEŠOLSKE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME – OBJAVA ŠTEVILČNEGA STANJA PRIJAV V POSAMEZNE PROGRAME SREDNJIH ŠOL (objava 15. 4. 2021)

Vpis v srednjo šolo (oddati prijavo (priloga) v svetovalno službo).

POSEBNI POGOJI ZA VPIS V SŠ

Potrdilo-nacionalne-panozne-sportne-zveze-za-vpis-v-sportni-oddelek

prijava_glasbena_nadarjenost

prijava_likovna_nadarjenost

Prijava_ples

Prijava-k-opravljanju-preizkusa-rocnih-spretnosti-sposobnosti-razlikovanja-barv-in-smisla-za-oblikovanje

Obvestilo_Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti in spretnosti ter izpolnjevanje posebnih pogojev za vpis

Izjava-trenerja-o-sodelovanju-s-sportnim-koordinatorjem

 

Povezava na stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove (objava 21. 1. 2022)

Devetošolci, devetošolke,

sporočam vam, da je izšel Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove.

V Prilogi št. 1 imate podan seznam srednjih šol v OSREDNJESLOVENSKI REGIJI, zraven so tudi informacije o vrsti programov, ki jih razpisuje posamezna srednja šola, o nazivu poklicne/strokovne izobrazbe, času trajanja izobraževanja in št. razpisanih mest. Bodite pozorni! Vsi programi so razpisani pogojno, kar pomeni, če bo št. prijav bistveno manjše od št. razpisanih mest, šola NE bo izvajala programa.

V Prilogi št. 2 je celoten Razpis za vpis v srednje šole, kjer so med drugim predstavljene tudi vrste srednješolskih izobraževalnih programov, splošni in posebni pogoji za vpis, postopki prijave in vpisa, merila za izbiro v primeru omejitve vpisa in druge pomembne informacije.

Če imate kakšno vprašanje, ali ste pa še vedno v dilemi, kam bi se vpisali, pišite svetovalni delavki Damjana Jazbinšek na e-mail: damjana.jazbinsek1@osig.sikjer se boste dogovorili za individualni pogovor.

 Pogumno stopajte na nove poti,

šolska svetovalna služba

8. Shema sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2017/programi/media/Shema_VI_SLO.pdf

9. e-Svetovanje

Prvi e-svetovalec za poklicno usmerjanje. Razišči svoje interese, lastnosti, zaposlitvene cilje:
https://esvetovanje.ess.gov.si/

10. Tabela za izračun točk, potrebnih za vpis v srednje šole, ki bodo omejile vpis

Prenesi tabelo

11. Bi radi izvedeli, kateri poklici so za vas najprimernejši? In kateri so novi poklici, ki jih morda še ne poznate?

To lahko preverite s pomočjo računalniškega programa Kam in kako.

12. Študijski programi na katere se je možno vpisati s POKLICNO MATURO in predmetom iz splošne mature

13. Študijski programi na katere se je se je možno vpisati SAMO s SPLOŠNO MATURO