Spoštovani starši in učenci PŠ Tomišelj!

Glede na še vedno trajajoče posebne razmere je nujno potrebno upoštevati ukrepe, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Z upoštevanjem teh priporočil bodo v največji možni meri zmanjšana tveganja za možni prenos okužb ter bo vzpostavljeno varno in spodbudno učno okolje.

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA

Pouk obiskujejo le zdravi učenci.

PRIHAJANJE V ŠOLO

Priporočamo hojo oziroma individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev). Če to ni izvedljivo, bo organiziran tudi šolski prevoz.

Učenci in njihovi spremljevalci naj na šolsko zemljišče vstopajo skozi vrata pri parkirišču, šolsko zemljišče pa zapuščajo skozi vrata pred vhodom v šolo (krožna pot brez medsebojnega srečevanja).

VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT

Učenci vstopajo v šolske prostore sami. Spremljevalci se od njih poslovijo pred vhodom v šolo, kjer jih bo počakal eden od učiteljev. V primeru, da jih več pride istočasno, naj počakajo pred šolo na varni razdalji vsaj 1,5 m in upoštevajo navodila učitelja. V šolski objekt vstopajo le učenci in zaposleni. Nošenje mask je obvezno v skupnih šolskih prostorih (garderoba, hodnik, stopnišče…). Starše prosimo, če poskrbite, da vaš otrok ob prihodu v šolo nosi masko.

IZVAJANJE DEJAVNOSTI

Skladno s priporočili se bodo vse dejavnosti za učence izvajale v matični učilnici, kjer bo imel vsak učenec svojo mizo in stol. Učenci ne bodo prehajali iz ene učilnice v drugo in se ne bodo združevali z učenci drugega oddelka. Upoštevali bomo razdaljo 1,5 metra.

ŠOLSKE POTREBŠČINE

Učenci prinesejo v šolo vse šolske potrebščine, tudi športno opremo. Po priporočilih si jih med seboj ne bodo izmenjevali oziroma izposojali. Predlagamo, da imajo v torbi tudi stekleničko za vodo in zavitek papirnatih robčkov. Dobrodošla je tudi jopica, saj se bo prostore veliko zračilo.

ODMORI, ŠOLSKA PREHRANA

Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico in kosilom, učenci ne zapuščajo učilnic. Pred prehranjevanjem si učenci svojo mizo razkužijo in naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Po prehranjevanju mizo ponovno razkužijo. Pred in po končanem hranjenju si umijejo roke z milom in vodo.

REDNO IN PRAVILNO UMIVANJE ROK

Učenci si redno in pravilno umivajo roke ob vstopu v šolo, pred in po hranjenju, po kihanju, po kašljanju, po obisku sanitarij itd.

ODHOD DOMOV

Spremljevalci pozvonijo pri vhodnih vratih v šolo in počakajo, da zaposleni osebi PŠ Tomišelj podajo informacijo, po katerega učenca so prišli. Nanj počakajo pred vhodom v šolo.

OBVESTILA UČITELJU

Starše naprošamo, da se v primeru obvestil za učitelja, nanj obračajo preko pisnih sporočil v beležki. Izjemoma lahko tudi preko elektronskih sporočil, vendar ne za tekoči dan.

VEČJE TVEGANJE ZA PRENOS OKUŽBE

Ob ponovnem pouku v šolskih prostorih je tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-COV-2 večje. Temu ustrezno skušajte zaščititi svoje starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so vam blizu. Kontakt z njimi naj bo na zadostni razdalji in z uporabo maske.

Da bi kar najbolj zmanjšali to tveganje, bomo vsi dosledno upoštevali nasvete in ukrepe.

Učitelji se bomo potrudili, da bo otrokom v šoli lepo tudi ob upoštevanju priporočil NIJZ.

Tudi v prihodnje bodo novice objavljene na spletni strani PŠ Tomišelj in na spletni strani OŠ Ig.

Z željo po uspešnem sodelovanju in prijetnih ter predvsem zdravih prihajajočih dnevih,

kolektiv PŠ Tomišelj