Skoči na glavno vsebino

PONUDBA NEOBVEZNIH IN OBVEZNIH PREDMETOV ZA 7., 8. IN 9. R – ŠOLSKO LETO 2022/2023

Obvestilo – Ponudba NIP IN OIP (7., 8., 9. R)

 

PONUDBA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Vsak učenec ima na urniku 2 uri izbirnih predmetov.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

  • Izbere dva različna predmeta, vsak od njiju se izvaja eno uro tedensko.
  • Izbere tuji jezik, ki se izvaja dve uri tedensko.

Izjemoma, ob soglašanju staršev, ima lahko učenec tudi tri ure obveznih izbirnih predmetov. Na primer: poleg tujega jezika izbere še en predmet.

7. razred

Predmet Predstavitev predmeta
Urejanje besedil (UBE) UBE
Rastline in človek (RČL) RČL
Nemščina 1 (NI1) NI1
Šport za sprostitev (ŠSP) ŠSP
Likovno snovanje 1 (LS1) LS1
Ples (PLE) PLE
Španščina 1 (ŠI1) ŠI1
Glasbeni projekt (GLP) GLP
Ansambelska igra (ANI) ANI
Verstva in etika 1 (VE1) VE1
Vzgoja za medije – tisk (TIS) TIS
Gledališki klub (GKL) GKL
Literarni klub (LIK) LIK

 

8. razred

Predmet Predstavitev predmeta
Multimedija (MME) MME
Sodobna priprava hrane (SPH) SPH
Organizmi v naravi in umetnem okolju (ONA) ONA
Poskusi v kemiji (POK) POK
Nemščina 1 (NI1) NI1
Nemščina 2 (NI2) NI2
Življenje človeka na Zemlji (ŽČZ) ŽČZ
Šport za zdravje (ŠZZ) ŠZZ
Likovno snovanje 1 (LS1) LS1
Likovno snovanje 2 (LS2) LS2
Ples (PLE) PLE
Starinski in družabni plesi (SDP) SDP
Španščina 2 (ŠI2) ŠI2
Italijanščina 2 (II2) II2
Glasbeni projekt (GLP) GLP
Ansambelska igra (ANI) ANI
Verstva in etika 1 (VE1) VE1
Vzgoja za medije – tisk (TIS) TIS
Filmska vzgoja 2 (FV2) FV2
Gledališki klub (GKL) GKL
Literarni klub (LIK) LIK

9. razred

Predmet Predstavitev predmeta
Računalniška omrežja (ROM) ROM
Načini prehranjevanja (NPH) NPH
Izbrani šport – odbojka (IŠPo) IŠPo
Izbrani šport – nogomet (IŠPn) IŠPn
Retorika (RET) RET
Nemščina 1 (NI1) NI1
Nemščina 2 (NI2) NI2
Nemščina 3 (NI3) NI3
Likovno snovanje 1 (LS1) LS1
Likovno snovanje 3 (LS3) LS3
Ples (PLE) PLE
Starinski in družabni plesi (SDP) SDP
Španščina 3 (ŠI3) ŠI3
Italijanščina 2 (II2) II2
Glasbeni projekt (GLP) GLP
Ansambelska igra (ANI) ANI
Verstva in etika 1 (VE1) VE1

 

 

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

7., 8., 9. razred

Predmet Predstavitev predmeta
Drugi tuj jezik nemščina (NIN) NIN

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost