Likovna naloga: navidezna globina-perspektiva
Likovni motiv: horizont, očišče, gledišče
Mentor: Jožefa Antolič