RAZRED VSEBINA KRAJ TERMIN
3. Plavalna šola Osilnica marec/april 2021
5. Letna šola v naravi Debeli Rtič 5. 10.–9. 10. 2020
6. Zimska šola v naravi

Hotel Rozka,

Krvavec

25. 1.–29. 1. 2021

 

7. Športna šola v naravi

CŠOD Štrk,

Spuhlja pri Ptuju

7. 6.–11. 6. 2021

14. 6. – 18. 6. 2021

6. –9. Tabor za nadarjene CŠOD Vojsko marec/april 2021