Na državnem Cankarjevem tekmovanju sta učenca Kaja Ciber, 9. c, in Kian Hodžić, 8. b, osvojila srebrno priznanje. Mladima bralcema čestitamo za odličen rezultat!

Barbara Simčič