Popoldanske GU vseh treh učiteljic so v šolskem letu 2020/21 praviloma 2. četrtek v mesecu (po razporedu na oglasni deski).

Učiteljica Marjana Pšeničnik (marjana.psenicnik@osig.si) ima GU v četrtek (12.25 – 13.15) oz. po predhodnem dogovoru.

Učiteljica Tina Kušar (tina.kusar@osig.si) ima GU v ponedeljek (7.15 – 8.00) oz. po predhodnem dogovoru.

Učiteljica Aleksandra Kunovar (aleksandra.kunovar@osig.si) ima GU v torek (10.50 – 11.35) oz. po predhodnem dogovoru.

Zaradi ukrepov za preprečevanje okužbe uvodni roditeljski sestanek ne bo organiziran, starši boste informacije prejeli po e-pošti. O poteku govorilnih ur boste obveščeni naknadno.
Drugi roditeljski sestanek je načrtovan za mesec februar.