Skoči na glavno vsebino

Vzgojni načrt

Vzgojni načrt najdete tukaj.

Vzgojni načrt je bil obravnavan na Svetu staršev, dne 19. 5. 2009.

Na predlog ravnateljice je bil vzgojni načrt sprejet na Svetu šole, dne 21. 5. 2009.Spremembe in dopolnitve vzgojnega načrta, vnešene na podlagi evalvacije v šolskem letu 2009/2010, so bile obravnavane na Svetu staršev, dne 25. 5. 2010.Na predlog ravnateljice so bile spremembe in dopolnitve vzgojnega načrta sprejete na Svetu šole, dne 31. 5. 2010.Spremembe in dopolnitve vzgojnega načrta, vnešene na podlagi opravljene evalvacije v šolskem letu 2011/2012, so bile obravnavane na Svetu staršev, dne 17. 5. 2012.Na predlog ravnateljice so bile spremembe in dopolnitve vzgojnega načrta sprejete na Svetu šole, dne 27. 9. 2012.Spremembe in dopolnitve vzgojnega načrta, vnesene na podlagi opravljene evalvacije v šolskem letu 2014/2015, so bile obravnavane na Svetu staršev, dne 28. 5. 2015.Na predlog ravnateljice so bile spremembe in dopolnitve vzgojnega načrta sprejete na Svetu šole, dne 9. 6. 2015.Spremembe in dopolnitve vzgojnega načrta, vnesene na podlagi opravljene evalvacije v šolskem letu 2017/2018, so bile obravnavane na Svetu staršev, 5. 6. 2018.

Na predlog ravnateljice so bile spremembe in dopolnitve vzgojnega načrta sprejete na Svetu šole, 7. 6. 2018.

Spremembe in dopolnitve vzgojnega načrta, vnesene na podlagi opravljene evalvacije v šolskem letu 2021/2022, so bile obravnavane na Svetu staršev, dne 28. 9. 2022.
Na predlog ravnateljice so bile spremembe in dopolnitve vzgojnega načrta sprejete na Svetu šole, dne 29. 9. 2022.

Na predlog ravnateljice so bile spremembe in dopolnitve vzgojnega načrta sprejete na Svetu šole, dne 28. 9. 2023.

 

Dostopnost