Naslov
Osnovna šola Ig
Troštova ulica 24
1292 Ig
tel. 01-2802-340
faks: 01-2802-368
e-naslov: tajnistvo@osig.si
Podračun: 01237-6030652682, Račun: 01237-6030652682 – ŠOLSKI SKLAD
Davčna številka: SI 72025735
Matična številka: 5084431000

 

Ravnateljica

mag. Tanja Rozman, tel. 01-2802-342;
e-naslov: tanja.rozman@osig.si

 

Pomočnici ravnateljice

Petra Miklič Rus, tel. 01-2802-367;
e-naslov: petra.miklic.rus@osig.si
Barbara Flajnik, tel. 01-2802-352;
e-naslov: barbara.flajnik@osig.si

 

Tajnica

Polona Košir, tel. 01-2802-340

e-naslov: tajnistvo@osig.si

 

Zbornica

tel. 01-2802-353

 

Svetovalna delavka

Damjana Jazbinšek, tel. 01-2802-355
e-naslov: svetovalna.sluzba@osig.si

 

Strokovne delavke

Jolanda Španinger, socialna ped., tel. 01-2802-364
Tina Harman, učiteljica DSP, tel. 01-2802-365
Alja Oprešnik Prodanovič, učiteljica DSP
Ivanka Bider Petelin, učiteljica za DSP

 

Knjižničarke

Brigita Stropnik Arapović, tel. 01-2802-362
Dijana Grgurić Vidic
Mirjam Sečnik
e-naslov: knjiznica@osig.si

 

Računovodstvo

 

tel. 01-2802-356
e-naslov: racunovodstvo@osig.si

 

Knjigovodstvo

Tanja Gredelj
tel. 01-2802-358

e-naslov: obracuni@osig.si

 

Šolska kuhinja

tel. 01-2802-357, e-naslov: kuhinja@osig.si
Vodja šolske prehrane: Urška Brvar Rušnjak, e-naslov: vodja.prehrane@osig.si
Administracija in knjigovodstvo šolske prehrane: tel. 01-2802-358,
e-naslov: obracuni@osig.si
Podružnice

Golo, Golo 37, 1292 Ig, tel. 01-3602-270
Iška vas, Iška vas 2, 1292 Ig, tel. 01-3673-007
Tomišelj, Tomišelj 30, 1292 Ig, tel. 01-2864-780

 

Zobna ambulanta

Telefonska številka: 01-2802-360

Urnik šolske zobne ambulante:

zobozdravnica Kristina Vihar: torek in četrtek

zobozdravnik Krištof Zevnik: sreda

Kontakt izvajalcev na njihovih osnovnih lokacijah:

dr. Kristina Vihar, tel. 059-039-000, www.zag4.si

dr. Krištof Zevnik dosegljiv, tel. 01-2802-380, www.zevnik.eu

 

Ustanoviteljica

Občina Ig, tel. 01-2802-300