Skoči na glavno vsebino

Organizacija dela PŠ Tomišelj

V šolskem letu 2023/2024 se pouk prične v petek, 1. septembra 2023.

Izvaja se v dopoldanskem času med 8.00 in 12.25 uro. Za učence je pred pričetkom pouka organizirano jutranje varstvo od 6.00 do 8.00 ure. Po pouku so učenci vključeni v oddelek podaljšanega bivanja in sicer do 16.30 ure.

V šolskem letu 2023/2024 podružnično šolo Tomišelj obiskuje 36 učenk in učencev. V 1. razredu je 18 učenk in učencev in v 2. razredu 18.

Razredničarka v 1. razredu: Helena RUPAR

Druga učiteljica v oddelku 1. razreda: Maja MRAK

Razredničarka v 2. razredu: Slavi HITI

Učitelj neobveznega izbirnega predmeta – angleščine v 1. razredu: Gregor KUNSTELJ

Učitelj tujega jezika angleščine v 2. razredu: Gregor KUNSTELJ

Učitelja v oddelku podaljšanega bivanja OPB 1: Maja MRAK, Gregor KUNSTELJ

Učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja OPB 2: Lucija SUHADOLNIK

Učitelji v oddelku jutranjega varstva: Gregor KUNSTELJ, Helena RUPAR, Lucija SUHADOLNIK, Maja MRAK

Voditeljica podružnične šole Tomišelj: Slavi HITI

Dostopnost