V šolskem letu 2022/2023 se pouk prične v četrtek, 1. septembra 2022.

Izvaja se v dopoldanskem času med 8.00 in 12.25 uro. Za učence je pred pričetkom pouka organizirano jutranje varstvo od 6.00 do 8.00 ure. Po pouku so učenci vključeni v oddelek podaljšanega bivanja in sicer do 16.30 ure.

V šolskem letu 2022/2023 podružnično šolo Tomišelj obiskuje 32 učenk in učencev. V 1. razredu je 19 učenk in učencev in v 2. razredu 13.

Razredničarka v 1. razredu: Slavi HITI

Druga učiteljica v oddelku 1. razreda: Monika PEROVŠEK

Razredničarka v 2. razredu: Saša ZUPANČIČ

Učitelj neobveznega izbirnega predmeta – angleščine v 1. razredu: Gregor KUNSTELJ

Učitelj tujega jezika angleščine v 2. razredu: Gregor KUNSTELJ

Učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja OPB 1: Liljana HRONEK

Učitelja v oddelku podaljšanega bivanja OPB 2: Monika PEROVŠEK, Gregor KUNSTELJ

Učitelji v oddelku jutranjega varstva: Gregor KUNSTELJ, Monika PEROVŠEK, Saša ZUPANČIČ, Liljana HRONEK, Slavi HITI

Voditeljica podružnične šole Tomišelj: Slavi HITI