V šolskem letu 2021/2022 se pouk prične v sredo, 1. septembra 2021.

Izvaja se v dopoldanskem času med 8.00 in 12.25 uro. Za učence je pred pričetkom pouka organizirano jutranje varstvo od 6.00 do 8.00 ure. Po pouku so učenci vključeni v oddelek podaljšanega bivanja in sicer do 16.30 ure.

V šolskem letu 2021/2022 podružnično šolo Tomišelj obiskuje 33 učenk in učencev. V 1. razredu je 13 učenk in učencev in v 2. razredu 20.

 

Razredničarka v 1. razredu: Dominika JEREB SKRT

Razredničarka v 2. razredu: Slavi HITI

Učitelj neobveznega izbirnega predmeta – angleščine v 1. razredu: Gregor KUNSTELJ

Učitelj tujega jezika angleščine v 2. razredu: Gregor KUNSTELJ

Učitelja v oddelku podaljšanega bivanja OPB 1: Liljana HRONEK, Gregor KUNSTELJ, Romina KRIŽMAN

Učiteljici v oddelku podaljšanega bivanja OPB 2: Romina KRIŽMAN, Gregor KUNSTELJ, Liljana HRONEK

Učitelji v oddelku jutranjega varstva: Gregor KUNSTELJ, Dominika JEREB SKRT, Liljana HRONEK, Romina KRIŽMAN

Voditeljica podružnične šole Tomišelj: Slavi HITI