Oddelki v šolskem letu 2022/2023

1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

1. A Petra Strelec
1. B Nataša Kavčič
2. A Suzana Černjavič
2. B Božena Števančec
3. A Ana Kramar
3. B Petra Pervinšek
3. C Manuela Beljan

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu je angleščina.

 

2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

4. A Vida Hrovat
4. B Romina Križman
4. C Anita Petrovčič
4. D Ema Semolič
5. A Maja Križman
5. B Andreja Dodič
5. C Katarina Vinšek
5. D Aleksandra Kunovar
6. A Andreja Perko
6. B Polona Žagar
6. C Boris Hozjan
6.D Ajda Rozina Zupančič

3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

7. A Martina Brence
7. B Barbara Simčič
7. C Polona Kukovica
7. D Barbara Vlah
8. A Karmen Zorko
8. B Aleš Bućan
8. C Nedeljko Ošap
8. D Barbara Lemež
9. A Slavica Čergič
9. B Anita Šuc
9. C Tanja Crepulja Bićanić
9. D Vilma Trošt Stenovec