Oddelki v šolskem letu 2020/2021

1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

RAZRED

RAZREDNIČARKA,

2. UČITELJICA

1. a Nevenka Pavlin
Danica Blažič
1. b Nataša Uršič
Petra Strelec
nad. Barbara Marinšek
2. a Suzana Černjavič
2. b Božena Števančec
3. a Manuela Beljan
3. b Petra Pervinšek
3. c Ana Kramar

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu je angleščina.

Pouk angleščine v 1. triadi bo na matični šoli izvajala Maša Verlič.

 

2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

RAZRED RAZREDNIČAR/KA
4. a Martina Meden
4. b Maja Križman
4. c Anita Petrovčič
5. a Vida Hrovat
5. b Andreja Dodič
5. c Katarina Vinšek
6. a Karmen Zorko
6. b Aleš Bućan
6. c Nedeljko Ošap
6. d Barbara Lemež

 

3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

RAZRED RAZREDNIČAR/KA
7. a Slavica Čergič
7. b Anita Šuc
7. c Jožefa Antolič
7.d Kristina Plavec
8. a Boris Hozjan
8. b Branka Potočnik
8. c Meta Perme
9. a Gorazd Šantej
9. b Vilma Trošt Stenovec
9. c Nataša Skočir