Skoči na glavno vsebino

Knjižnični red

Članstvo

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so lahko člani knjižnice tudi drugi.

Članarine ni.

Urnik izposoje

Knjižnica je za izposojo gradiva odprta od ponedeljka do petka od 7.30 do 8.15, v času glavnega odmora in od 12.00 do 15.00.

V času govorilnih ur med 16.00 in 17.00.

Izposoja knjižničnega gradiva

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom ali v čitalnici.

Knjige se lahko izposodijo za 14 dni.

Vsako knjigo je možno po poteku roka podaljšati še za 14 dni ali več, če ni rezervirana za drugega uporabnika.

Možne so rezervacije gradiva.

Učenci in učitelji si lahko gradivo izposojajo tudi med počitnicami, ki so med šolskim letom. Pred poletnimi počitnicami morajo učenci vrniti vse izposojene knjige in učbenike. 

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

Odnos do knjižničnega gradiva

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.

Obnašanje v prostorih knjižnice

V knjižnici veljajo naslednja pravila:

Kaj v knjižnici počnem?

 • BEREM KNJIGE IN REVIJE.
 • PIŠEM REFERATE.
 • NAJDEM SVOJ MIR.
 • SE UČIM.
 • PIŠEM DOMAČO NALOGO.
 • SE POGOVARJAM S PRIJATELJI, VENDAR NE PREVEČ NAGLAS.
 • REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE.
 • BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD.
 • UPORABLJAM RAČUNALNIK.
 • POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM.

Česa v knjižnici ne počnem?

 • NE JEM IN NE PIJEM.
 • SE NE LOVIM IN SKRIVAM.
 • NE VPIJEM.
 • NE TEKAM PO KNJIŽNICI.
 • NE HODIM PO SEDEŽIH.
 • NE PREKLINJAM.
 • SE NE PRETEPAM.
 • NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG.
 • SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH.
 • NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA.

S takšnim početjem motim druge, zato me knjižničarka prvič opozori, pri drugem opozorilu moram za tisti dan zapustiti knjižnico.

Uporaba računalnikov

Učenci lahko uporabljajo računalnike samo za šolsko delo. En računalnik lahko hkrati uporabljata največ dva učenca. 

Dostopnost