Prelet skozi leta

Šola v Iški vasi je bila zgrajena leta 1898. Ustanovljena je bila kot enorazrednica, vanjo pa so prihajali otroci iz Iške vasi, Iške in Gornjega Iga. Leta 1935 je šola začela delovati kot dvorazrednica in vse do 2. svetovne vojne sta v njej učila hkrati dva učitelja. Vojna in italijanska okupacija sta stavbi vtisnili neizbrisen pečat. Italijanski vojaki so jo spremenili v sodišče in zapor. Notranjost stavbe je bila oskrunjena, uničena. Kljub vsemu je šola leta 1945 ponovno odprla svoja vrata. V letih po vojni in vse do leta 1960 se je zamenjalo kar nekaj učiteljev. Leta 1960 pa je šola dobila novo učiteljico, ki je prva po vojni ostala dlje časa. Tako je šola dobila stalnega upravitelja in oskrbnika. Najprej je bila šola sedemletka, pouk je potekal v dveh kombiniranih oddelkih. Potem je postala štiriletka, prav tako z dvema oddelkoma. Od leta 1964 do leta 2010 je pouk potekal za prve tri razrede v enem oddelku. V šolskem letu 2010/2011 smo dobili spet dva oddelka z dvema učiteljicama. In tako je vse do danes.

Šola z okolico je lepa in urejena. Naša knjižnica je prava zakladnica učenosti. Velik travnik pred šolo nas od jeseni do poletja vabi v svoje prijazno naročje.

 

Srečni otroci

Srečni otroci žive med resničnostjo in fantazijo
in po neskončni sinjini hite za neizpolnjeno čarovnijo.
Njihov korak je majhen, a čvrst. Mika skrivnost jih in dalja.
A kadar je treba, iztegnejo prst na golega kralja.

Čez dan se zemlja vrti okrog njih kakor krog sonca
in srečo mednje deli kakšna prijazna pikapolonca.
Zvečer so trudni in brez besed padejo staršem v naročje
in gledajo božji svet kot modreci – po otročje.

Tone Pavček

 Ni lepšega za starše na tem svetu,
kot gledati razraščanje otrok:
vsak dan nov list in nov poganjek k cvetu,
postanek, nov obrat, nov lok, nov krog;
življenje, ki je kar naprej v poletu,
a je še vedno komajda prolog;
mladost, ki hkrati tiplje v sto smeri,
da stara misel ji težko sledi.

 Milan Debeljak