Organizacija dela PŠ Iška vas v šolskem letu 2020/21

Razredničarka kombiniranega oddelka 2. in 3. razreda je učiteljica Marjana Pšeničnik, ki je tudi vodja PŠ.

Razredničarka oddelka 1. razreda je učiteljica Tina Kušar.

OPB vodi učiteljica Aleksandra Kunovar, sodelujejo tudi drugi učitelji.

Angleščino v obeh oddelkih poučuje učitelj Gregor Kunstelj.

V jutranjem varstvu ste izmenjujeta učiteljici Marjana Pšeničnik in Tina Kušar.

Interesne dejavnosti v tem šolskem letu so:

– Naravoslovni krožek (učiteljica Aleksandra Kunovar),

– Ustvarjalni krožek (učiteljica Aleksandra Kunovar),

– Pravljični krožek (učiteljica Tina Kušar),

– Glasbeni krožek (učiteljica Marjana Pšeničnik),

– Gremo na Krim (učiteljica Marjana Pšeničnik).

Za čisto šolo skrbi gospa Suzana Štebljaj, kuharice na matični šoli pripravljajo malico in kosilo, hišniki pa nam razvažajo hrano in opravljajo ostala hišniška opravila.