Organizacija dela PŠ Iška vas v šolskem letu 2021/22

Razredničarka kombiniranega oddelka 2. in 3. razreda je učiteljica Marjana Pšeničnik, ki je tudi vodja PŠ.

Razredničarka oddelka 1. razreda je učiteljica Tina Kušar.

OPB vodi učiteljica Manca Hace, sodelujeta tudi učitelja Gregor Kunstelj in Tadeja Kadunc.

Angleščino v obeh oddelkih poučuje učitelj Gregor Kunstelj.

V jutranjem varstvu ste izmenjujeta učiteljici Marjana Pšeničnik in Tina Kušar.

Interesne dejavnosti v tem šolskem letu so:

  • Zabavno se je igrati (za 1. r., učiteljica Tina Kušar),
  • Pravljični krožek (za 1. r. in 2. r., učiteljica Tina Kušar),
  • Gremo ven (za 2.+3. r., učiteljica Marjana Pšeničnik),
  • Gremo na Krim (za prijavljene učence iz 2.+3. r., učiteljica Marjana Pšeničnik),
  • Glasbeni krožek (za prijavljene učence iz 1. r. ter 2.+3. r., učiteljica Marjana Pšeničnik),
  • Naravoslovni krožek (za 1. r. ter 2.+3. r., učiteljica Aleksandra Kunovar),
  • Ustvarjalni krožek (za 1. r. ter 2.+3. r., učiteljica Aleksandra Kunovar).

Za čisto šolo skrbi gospa Suzana Štebljaj, kuharice na matični šoli pripravljajo malico in kosilo, hišniki pa nam razvažajo hrano in opravljajo ostala hišniška opravila.