Skoči na glavno vsebino

Predmetnik

Obvezni program

PREDMET/RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4
ANGLEŠČINA 2 2 2 3 4 4 3 3
LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 2 2 1 1 1 1
GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
DRUŽBA 2 3
GEOGRAFIJA 1 2 1,5 2
ZGODOVINA 1 2 2 2
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA IN ETIKA 1 1
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3
FIZIKA 2 2
KEMIJA 2 2
BIOLOGIJA 1,5 2
NARAVOSLOVJE 2 3
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 3 3
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 2 1 1
GOSPODINJSTVO 1 1,5
ŠPORT 3 3 3 3 3 3 2 2 2
IZBIRNI PREDMETI 2-3 2-3 2-3
SKUPAJ 20 23 24 23,5 25,5 25,5

27/

28

27,5/

28,5

27,5/

28,5

ŠTEVILO TEDNOV POUKA 35 35 35 35 35 35 35 35 32
ODDELČNA SKUPNOST 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
KULTURNI DAN 4 4 4 3 3 3 3 3 3
NARAVOSLOVNI DAN 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TEHNIŠKI DAN 3 3 3 4 4 4 4 4 4
ŠPORTNI DAN 5 5 5 5 5 5 5 5 5

 

Razširjeni program

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PRVI TUJ JEZIK 2                
DRUGI TUJ JEZIK             2 2 2
DRUGI TUJ JEZIK ALI UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT, TEHNIKA       2/1 2/1 2/1      

INDIVIDUALNA

IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INTERESNE DEJAVNOSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PODALJŠANO BIVANJE                  
JUTRANJE VARSTVO                  

 

Izbirni predmeti

  OBVEZNI IZBIRNI PREDMET UČITELJ
1. Šport za sprostitev Aleksandra Akrap, Stanko Zavec, Nedeljko Ošap
2. Izbrani šport ODBOJKA Aleksandra Akrap
3. Šport za zdravje Aleksandra Akrap, Stanko Zavec
4. Ples Anita Šuc
5. Sodobna priprava hrane Urška Brvar Rušnjak
6. Računalniška omrežja Manca Zupančič
7. Izbrani šport NOGOMET Stanko Zavec
8. Starinski in družabni plesi Anita Šuc
9. Načini prehranjevanja Urška Brvar Rušnjak
10. Rastline in človek Tanja Crepulja Bićanić
11. Španščina I Tjaša Terzić
12. Gledališki klub Barbara Simčič
13. Nemščina I Branka Potočnik
14. Likovno snovanje I Jožefa Antolič
15. Italijanščina II Tjaša Terzić
16. Filmska vzgoja II Barbara Lemež
17. Nemščina III Branka Potočnik
18. Španščina II Tjaša Terzić
19. Multimedija Manca Zupančič
20. Glasbeni projekt Polona Kukovica
21. Poskusi v kemiji Mirjam Ortar
22. Likovno snovanje III Jožefa Antolič
23. Likovno snovanje II Jožefa Antolič
24. Nemščina II Branka Potočnik

 

Dostopnost