Skoči na glavno vsebino

Predmetnik

Obvezni program

PREDMET/RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4
ANGLEŠČINA 2 2 2 3 4 4 3 3
LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 2 2 1 1 1 1
GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
DRUŽBA 2 3
GEOGRAFIJA 1 2 1,5 2
ZGODOVINA 1 2 2 2
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA IN ETIKA 1 1
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3
FIZIKA 2 2
KEMIJA 2 2
BIOLOGIJA 1,5 2
NARAVOSLOVJE 2 3
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 3 3
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 2 1 1
GOSPODINJSTVO 1 1,5
ŠPORT 3 3 3 3 3 3 2 2 2
IZBIRNI PREDMETI 2-3 2-3 2-3
SKUPAJ 20 23 24 23,5 25,5 25,5 27/

28

27,5/

28,5

27,5/

28,5

ŠTEVILO TEDNOV POUKA 35 35 35 35 35 35 35 35 32
ODDELČNA SKUPNOST 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
KULTURNI DAN 4 4 4 3 3 3 3 3 3
NARAVOSLOVNI DAN 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TEHNIŠKI DAN 3 3 3 4 4 4 4 4 4
ŠPORTNI DAN 5 5 5 5 5 5 5 5 5

 

Razširjeni program

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PRVI TUJ JEZIK 2                
DRUGI TUJ JEZIK             2 2 2
DRUGI TUJ JEZIK ALI UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT, TEHNIKA       2/1 2/1 2/1      
INDIVIDUALNA

IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INTERESNE DEJAVNOSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PODALJŠANO BIVANJE                  
JUTRANJE VARSTVO                  

 

 

Dostopnost