Pouk

Poteka v dopoldanskem času med 8.00 in 12.25 uro.  Po pouku se učenci vključijo v odde. podaljšanega bivanje, ki se zaključi ob 16.30.

Jutranje varstvo

Je za učence 1. razreda organizirano od 6.00. Seveda pa so vanj vključeni tudi učenci 2. in 3. razreda.

Oddelki

V šolskem letu 2021/2022 je v podružnično šolo vpisanih 59 učencev. Pouk poteka v treh razredih:

 • 1. razred 21 učencev,
 • 2. razred 19 učencev,
 • 3. razred 19 učencev.
 • Na šoli imamo tudi tri oddelke podaljšanega bivanja, ki ga obiskujejo vsi učencev iz PŠ Golo.

Zaposleni

 • Razredničarka 1. razreda je učiteljica Katarina Stojko Topolovec.
 • Razredničarka 2. razreda je učiteljica Katja Koren Petek, od 13.9. pa Vanja Vidmar.
 • Razredničarka 3. razreda je učiteljica Petra Berlisk (vodja podružnične šole).
 • Druga učiteljica v 1. razredu je Vanja Vidmar, od 13.9 pa Jana Merlak.
 • Neobvezni tuji jezik angleščina v 1. raz. in tuji jezik angleščina v 2. in 3. raz. poučuje učitelj Gregor Kunstelj.
 • V oddelku podaljšanega bivanja OPB 1. je učiteljica Jerica Zeljković.
 • V oddelku podaljšanega bivanja OPB 2. je učiteljica Vanja Vidmar, od 13. 9. pa Jana Merlak.
 • Oddelek podaljšanega bivanja OPB 3. se v mesecu septembru izvajalo s pomočjo učiteljic; Katje Koren Petek, Vanje Vidmar, Katarine Stojko Topolovec, Petre Berlisk in Polone Kukovica, s 1. oktobrom pa ga je prevzela Monika Perovšek.