Pouk

Poteka v dopoldanskem času med 8.00 in 12.30 uro. Po pouku se učenci vključijo v odde. podaljšanega bivanje, ki se zaključi ob 16.30.

Jutranje varstvo

Je za učence 1. razreda organizirano od 6.00. Seveda pa so vanj vključeni tudi učenci 2. in 3. razreda.

Oddelki

V šolskem letu 2020/2021 je v podružnično šolo vpisanih 56 učencev. Pouk poteka v treh razredih:

 • 1. razred 18 učencev,
 • 2. razred 18 učencev,
 • 3. razred 20 učencev.
 • Na šoli imamo tudi dva/tri oddelke podaljšanega bivanja, ki ga obiskujejo vsi učencev iz PŠ Golo.

Zaposleni

 • Razredničarka 1. razreda je učiteljica Katja Koren Petek
 • Razredničarka 2. razreda je učiteljica Petra Berlisk (vodja podružnične šole).
 • Razredničarka 3. razreda je učiteljica Katarina Stojko Topolovec.
 • Druga učiteljica v 1. razredu je Vanja Vidmar.
 • Neobvezni tuji jezik angleščina v 1. raz. in tuji jezik angleščina v 2. in 3. raz. poučuje učitelj Gregor Kunstelj.
 • V oddelku podaljšanega bivanja OPB 1. je učiteljica Suzana Kordež.
 • V oddelku podaljšanega bivanja OPB 2. je učiteljica Vanja Vidmar.
 • V oddelku podaljšanega bivanja OPB 3 je učiteljica Ana Bregar.
 • Oddelki podaljšanega bivanja se ob zmanjšanju števila otrok tudi združujejo – OPB 13 ter v OPB 23.
 • Za vse obroke bo poskrbela kuharica Alenka Grunfeld.
 • Za  čisto šolo pa bomo poskrbeli vsi ob pomoči gospe Suzane Šteblaj.