Organizacija pouka 2019/2020

Šolsko leto 2019/2020 se začne 2. septembra 2019 in konča 31. avgusta 2020.

Ocenjevalna obdobja

Obdobje Od – do
I. ocenjevalno obdobje 1. september 2019–31. januar 2020
II. ocenjevalno obdobje 1. februar 2020–24. junij 2020
1. februar 2020–15. junij 2020 (devetošolci)

 

Pomembnejši datumi in pouka prosti dnevi

Datum Dejavnost
2. september 2019 začetek pouka
31. oktober 2019 dan reformacije
1. november 2019 dan spomina na mrtve
24. december2019 pouka prost dan
25. december 2019 božič
26. december 2019 dan samostojnosti in enotnosti
1.  januar 2020 novo leto
2. januar 2020 novo leto
3. januar 2020 pouka prost dan
31. januar 2020 zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
8. februar 2020 slovenski kulturni praznik
14. in 15. februar 2020 informativna dneva v srednjih šolah
13. april 2020 velikonočni ponedeljek
27. april 2020 dan upora proti okupatorju
1. in 2. maj 2020 praznik dela
15. junij 2020 zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda, razdelitev spričeval in obvestil
24. junij 2020 zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda, razdelitev spričeval in obvestil
25. junij 2020 dan državnosti

Počitnice

Počitnice Od – do
jesenske 28. oktober 2019–1. november 2019
novoletne 25. december 2019–3. januar 2020
zimske 17. februar 2020–21. februar 2020
prvomajske 27. april 2020–1. maj 2020
letne 26. junij 2020–31. avgust 2020
16. junij 2020–31. avgust 2020 (devetošolci)

 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

1. rok – učenci 9. razreda 16. 6.–29. 6. 2020
1. rok – učenci od 1. do 8. razreda 26. 6.–9. 7. 2020
2. rok – učenci od 1. do 9. razreda 18. 8.–31. 8. 2020