Skoči na glavno vsebino

Denarna pomoč

1. NAMEN DENARNE POMOČI ŠOLSKEGA SKLADA

Polovica vseh prilivov na račun šolskega sklada je namenjena premoščanju finančnih stisk učencev Osnovne šole Ig. Iz sklada lahko družine pridobijo sredstva za subvencioniranje npr. šole v naravi, nakup šolskih potrebščin, plačilo športnega dneva, ekskurzije, končnega izleta…

 

2. KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA

Upravni odbor Šolskega sklada v sodelovanju s svetovalno službo sklepa o upravičenosti do dodelitve sredstev pomoči in njene višine na osnovi sledečih meril in kriterijev:

  • višina dohodkov na družinskega člana,
  • prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
  • višina otroškega dodatka,
  • brezposelnost staršev,
  • dolgotrajna bolezen v družini,
  • dolgotrajnejši socialni problemi in
  • druge specifike v družini / izjemni dogodki, ki vplivajo na materialno stanje v družini.

 

3. POSTOPEK DODELITVE DENARNE POMOČI

Starši ali zakoniti zastopniki učenca naslovijo Vlogo za pridobitev denarne pomoč iz šolskega sklada (na tej povezavi) na svetovalno službo šole (01 28 02 355). Upravni odbor Šolskega sklada na podlagi sprejetih kriterijev za dodelitev denarne pomoči iz sredstev Šolskega sklada za reševanje socialnih stisk oceni vlogo ter odloči o upravičenosti družine do subvencije. Višina pomoči bo dodeljena glede na število upravičencev in razpoložljiva sredstva. Z odločitvijo o upravičenosti do denarne pomoči upravni odbor seznani vlagatelja zahtevka s sklepom.

Upravni odbor Šolskega sklada Osnovne šole Ig (v nadaljevanju Šolski sklad) je na svoji redni seji dne 20. 11. 2012 sprejel postopek dodeljevanja subvencij iz Šolskega sklada.

(posodobitev 13. 7. 2023)
Dostopnost