Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 2021/22

1. VIO – MEHURČKI

  1. razred: Saša Vegri: Jure kvak kvak
  2. in 3. razred: Andrej Skubic: Babi nima več telefona

2. in 3. VIO

4. in 5. razred: Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz mačka

6. in 7. razred: Andrej Rozman Roza: Predpravljice in popovedke

Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori

8. in 9. razred: Nataša Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri krasne (šolsko in regijsko)

Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor (državno)

  • šolska raven tekmovanja: torek, 9. 11. 2021,
  • območna raven tekmovanja: četrtek, 9. 12. 2021,
  • državna raven tekmovanja: sobota, 12. 2. 2022,
  • MEHURČKI (šolsko tekmovanje): torek, 29. 3. 2022.