Skoči na glavno vsebino

Strokovni organi šole

  • Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi in razredniki.
  • Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. 
  • Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat; sestavljajo ga trije predstavniki ustanoviteljice, trije predstavniki staršev ter pet predstavnikov šole. 
  • Šolski prostor, določen z aktom o ustanovitvi, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence, je šolska stavba in površine v neposredni bližini stavbe, ki so v upravljanju šole.
Dostopnost