Kriteriji so bili sprejeti na strokovnih aktivih OŠ Ig 26.–30. 8. 2020.

Naslov
Kriteriji ocenjevanja za predmet gospodinjstvo in izbirni predmet sodobna priprava hrane
Kriteriji ocenjevanja pri nemščini, 4.-9. r.
Kriteriji ocenjevanja pri angleščini, 4.-9. r.
Kriteriji ocenjevanja pri DKE, 7. in 8. r.
Kriteriji ocenjevanja pri slovenščini, 6.-9. r.
Kriteriji ocenjevanja pri športu 6.-9. r., IP IŠO, IŠN, ŠZZ
Kriteriji ocenjevanja pri fiziki, 8. in 9. razred
Kriteriji ocenjevanja IP ŠI
Kriteriji ocenjevanja pri matematiki, 6.-9. r.
Kriteriji ocenjevanja pri likovni umetnosti, 6.-9. r.
Kriteriji ocenjevanja pri predmetih zgodovina, geografija
Kriteriji ocenjevanja IP PLE
Kriteriji ocenjevanja 4. in 5. razred
Kriteriji ocenjevanja IP ANI
Kriteriji ocenjevanja pri glasbeni umetnosti, 6.-9. r.
Kriteriji ocenjevanja pri naravoslovju, kemiji, biologiji in POK; 6.-9. r.
Kriteriji ocenjevanja v 3. razredu
Kriteriji ocenjevanja pri NIP NRA
Kriteriji ocenjevanja pri IP UBE, ROM
Kriteriji ocenjevanja pri TIT, IP OGL, IP Robotika, NIP Tehnika