Spoštovani,

Vlada RS je podaljšala veljavnost Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja do 26. marca 2021. Izvajanje vzgojno – izobraževalnega programa bo potekalo enako kot v tem tednu.

Lepo vas pozdravljamo

Ravnateljica Biserka V. Malnar

Pomočnici ravnateljice Andreja A. Babšek in Barbara Flajnik