Relacija 4: Sarsko-Kremenica-Ig od 1. 3. 2021
Pred poukom
07:10 08:05 Sarsko
08:08 Draga
07:15 08:10 Kremenica
Po pouku 13:20 14:00 Ig
13.25 14:05 Kremenica
13.30 14:10 Sarsko